Historie

De samenwerking tussen de deelnemers aan het Platform Verstandig Zonnen vindt zijn oorsprong in een bijeenkomst die op 6 oktober 1995 in Utrecht werd gehouden. De uitkomsten hiervan verschenen in een uitgebreide brochure ‘Zon wijzer’ die werd gepresenteerd tijdens een KWF-Symposium ‘Verstandig Zonnen’ op 11 maart 1996.
(Indien u belangstelling heeft, kunt u dit document hier downloaden.)

Een van de belangrijkste resultaten van het overleg was de overeenstemming over ‘Tien Gouden Regels voor verstandig zonnen‘. Verder spraken de deelnemers af elkaar te betrekken bij ieders eigen voorlichtingscampagnes en terughoudend te zijn met informatie over de effecten van UV-licht die nog onvoldoende zijn bewezen, zowel in positieve als negatieve zin.

Nieuwe inzichten
Inmiddels zijn veel (wetenschappelijke) inzichten over zonnen veranderd. Dat heeft geleid tot aanscherping van de Tien Gouden Regels. De nieuwste versie is van mei 2012 en staat ook op deze website.